Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van kinderen bij de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te voorkomen.

 

Kern

Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik, drugsmisbruik en drugshandel.

 

Toelichting drugsmisbruik

Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik en drugsmisbruik. Sigaretten en alcohol worden ook tot drugs gerekend. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij de vervaardiging of het verhandelen van drugs. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van drugs. Zij hebben sneller een alcoholvergiftiging en kunnen makkelijker verslaafd raken. Bovendien kunnen drugs (waaronder nicotine en alcohol) schadelijk zijn voor het brein dat – ook bij tieners en adolescenten – nog volop in ontwikkeling is. Hierbij geldt: hoe meer drugs een jongere gebruikt, hoe meer risico op schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen.

In Nederland mogen kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kopen en drinken in openbare ruimtes, zoals op straat of in een café. Dat is strafbaar. Het is ook bij wet verboden alcohol te verkopen aan minderjarigen. Toch hebben de meeste jongeren voor hun zestiende weleens gedronken of cannabis gerookt. Sommige jongeren drinken zelfs regelmatig of komen terecht in het ziekenhuis omdat ze teveel hebben gedronken en een alcoholvergiftiging hebben opgelopen.

De overheid moet kinderen en jongeren goede voorlichting geven over de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van drugs, waaronder sigaretten en alcohol. Jongeren die verslaafd (dreigen te) zijn aan drugs moeten toegang hebben tot medische zorg en hulpverlening.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging