Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van kinderen bij de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te voorkomen.

Kern

Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik, drugsmisbruik en drugshandel.

Toelichting

Kinderen hebben recht op bescherming tegen illegaal drugsgebruik en drugsmisbruik. Sigaretten en alcohol worden ook tot drugs gerekend. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij de vervaardiging of het verhandelen van drugs. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van drugs. Zij hebben sneller een alcoholvergiftiging, kunnen makkelijker verslaafd raken en drugs (waaronder nicotine en alcohol) kunnen schadelijk zijn voor het brein dat – ook bij tieners en adolescenten – nog volop in ontwikkeling is.  Hierbij geldt: hoe meer drugs een jongere gebruikt, hoe meer risico op schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen.

In Nederland mogen kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kopen en drinken in openbare ruimtes, zoals op straat of in een café. Dat is strafbaar. Het is ook bij wet verboden alcohol te verkopen aan minderjarigen. Toch hebben de meeste jongeren voor hun zestiende weleens gedronken of cannabis gerookt. Sommige jongeren drinken zelfs regelmatig of komen terecht in het ziekenhuis omdat ze teveel hebben gedronken en een alcoholvergiftiging hebben opgelopen.

De overheid moet kinderen en jongeren goede voorlichting geven over de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van drugs, waaronder sigaretten en alcohol. Jongeren die verslaafd (dreigen te) zijn aan drugs moeten toegang hebben tot medische zorg en hulpverlening.

Meer informatie