Main content

Verdragstekst
Lid 1 De Staten die partij zijn, nemen maatregelen ter bestrijding van de ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar en het niet doen terugkeren van kinderen uit het buitenland.

Lid 2 Hiertoe bevorderen de Staten die partij zijn het sluiten van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of het toetreden tot bestaande overeenkomsten.

Kern
Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderontvoering.

Toelichting
Als ouders uit elkaar gaan, heeft dat grote gevolgen voor kinderen. Maar als één van de ouders vervolgens naar een ander land wil verhuizen, dan zijn de gevolgen nog veel groter. Bij kinderontvoering is het meestal zo dat ouders uit elkaar zijn gegaan en de ouders niet uit hetzelfde land komen. Eén van de ouders neemt dan het kind tegen de wil van de andere ouder mee naar het buitenland of naar Nederland. Als beide ouders het gezag hebben mag dat niet en valt dat onder de definitie van kinderontvoering. Kinderen zien niet alleen de achtergebleven ouder heel weinig, ze worden ook nog weggehaald uit hun vertrouwde omgeving waar ze naar school gaan en vrienden hebben. De overheid moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren als het ontvoerd is. Nederland is hierbij ook gehouden aan de regels van het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Meer informatie: