Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen ter voorkoming van de ontvoering of de verkoop van of van de handel in kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook.

Kern

Kinderen moet beschermd worden tegen kinderontvoering en kinderhandel.

Toelichting

De overheid moet actie ondernemen om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld. In Nederland is er een Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die hierover rapporteert aan de regering. Ook doet de Nationaal Rapporteur aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen tegen te gaan.

Volgens internationaal recht zijn ‘verkoop van kinderen’ en ‘handel in kinderen’ vergelijkbaar, maar niet hetzelfde. In veel landen wordt in de wetgeving het onderscheid niet gemaakt; dat geldt ook voor Nederland. Er bestaat alleen wetgeving die ‘handel in kinderen’ verbiedt, maar er ontbreekt specifieke wetgeving die de ‘verkoop van kinderen’ bestrijdt.

Naast het VN-Kinderrechtenverdrag biedt het Facultatief Protocol voor de Verkoop van kinderen, Kinderprostitutie en Kinderpornografie extra bescherming aan minderjarige slachtoffers van (seksuele) uitbuiting en mensenhandel.

Meer informatie