Main content

Op 6 december 2016 heeft het VN-Kinderrechtencomité de “General Comment on the implementaion of the rights of the child during adolescence” aangenomen. De General Comment nr. 20 is een gezaghebbende interpretatie van het VN-Kinderrechtenverdrag en het eerste gedetailleerde VN-document dat Staten richtlijnen geeft over hoe om te gaan met kinderrechten gedurende adolescentie.

Bij de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag moet rekening worden gehouden met de zich ontwikkelende vermogens van kinderen. De aanpak die nodig is voor het garanderen van kinderrechten voor jonge kinderen verschilt substantieel van de aanpak nodig voor adolescenten. Adolescentie, in Nederland ook wel puberteit genoemd, is een fase in het leven van kinderen gekarakteriseerd door kansen, capaciteiten, ambities, energie en creativiteit, en daarmee gepaard ook kwetsbaarheid. Het is een waardevolle periode in de jeugd van een persoon, maar tegelijkertijd een periode waarin er veel verandert en waarin kinderen vaak zelf ook sterk veranderen.

Het VN-Kinderrechten comité observeert dat de potentie van adolescenten wereldwijd wordt aangetast omdat Staten niet voldoende investeren in maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ook deze groep kinderen gebruik kan maken van hun rechten.

Concrete aanbevelingen
In de General Comment staan concrete aanbevelingen over de manier waarop Staten moeten zorgen voor maatregelen om kinderen ook gedurende adolescentie alle ruimte te geven hun potentie te ontwikkelen. Het Kinderrechtencomité vraagt Staten om publiekelijk stil te staan bij de uitdagingen op het pad van adolescenten, en te zorgen voor een opvoed- en onderwijsklimaat waarin adolescenten voldoende ruimte krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Tevens stelt het Comité dat er voor adolescenten extra ruimte moet zijn om hun mening te kunnen geven over zaken die hen aangaan. In zaken aangaande onderwijs, gezondheid, seksualiteit, gezinsleven en juridische procedures moet hun mening zwaar meewegen. Ook bij het opstellen van wet- en regelgeving hoort een Staat structureel adolescenten te betrekken. Meer specifiek haalt het Comité hierbij aan dat de huidige online omgeving kansen biedt om kinderen op een meer effectieve wijze betrokken te laten zijn bij het maken van beleid.

Kijk hier voor de “General Comment on the implementation of the rights of the child during adolescence“ ,nr. 20 (in het Engels).

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.