Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen van dit Verdrag op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen.

 

Kern

De overheid moet voorlichting geven over de rechten van kinderen aan kinderen en volwassenen.

 

Toelichting

De overheid moet ervoor zorgen dat informatie over het VN-Kinderrechtenverdrag algemeen bekend is bij kinderen en volwassenen. De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor deze website. Veel Nederlandse kinderen weten niet dat zij eigen rechten hebben. Zij hebben geen voorlichting gehad over wat kinderrechten precies inhouden en waarom het nodig is om specifieke rechten voor kinderen te hebben. Daarom moeten kinderen en jongeren les krijgen over de rechten van kinderen.

Niet alle scholen in Nederland geven les over mensenrechten en kinderrechten. Het Kinderrechtencomité, dat beoordeelt of landen zich aan het VN-Kinderrechtenverdrag houden, heeft Nederland hier al meerdere malen voor op de vingers getikt. Wel zijn er kinderrechtenorganisaties die lessen verzorgen op scholen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook individuele onderwijzers en leerkrachten die aandacht besteden aan het Kinderrechtenverdrag en de rechten van kinderen. En er zijn natuurlijk de kinderen zelf, die er bijvoorbeeld een spreekbeurt over houden in de klas.

 

Meer informatie:

 

Alle rechten:

Artikel 1: Definitie ‘kind’

Artikel 2: Geen discriminatie

Artikel 3: Belang van het kind

Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

Artikel 5: De rol van ouders bij ontwikkeling kind

Artikel 6: Leven en ontwikkeling

Artikel 7: Naam, nationaliteit en geboorteregistratie

Artikel 8: Eerbiediging identiteit

Artikel 9: Scheiding van kind en ouder

Artikel 10: Gezinshereniging

Artikel 11: Kinderontvoering

Artikel 12: Mening van het kind

Artikel 13: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 14: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Artikel 15: Vrijheid van vereniging en vergadering

Artikel 16: Privacy

Artikel 17: Toegang tot informatie

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders

Artikel 19: Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Artikel 20: Kind zonder ouderlijke zorg

Artikel 21: Adoptie

Artikel 22: Minderjarige vluchtelingen

Artikel 23: Kind met handicap

Artikel 24: Gezondheid en gezondheidszorg

Artikel 25: Periodieke evaluatie uithuisplaatsing

Artikel 26: Sociale voorzieningen

Artikel 27: Toereikende levensstandaard

Artikel 28: Onderwijs

Artikel 29: Doel onderwijs

Artikel 30: Kinderen uit minderheidsgroepen

Artikel 31: Vrije tijd, spel en recreatie

Artikel 32: Economische uitbuiting en schadelijke arbeid

Artikel 33: Drugsmisbruik

Artikel 34: Seksuele uitbuiting

Artikel 35: Ontvoering, verhandeling en verkoop van kinderen

Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Artikel 37: Foltering en vrijheidsbeneming

Artikel 38: Gewapende conflicten

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Artikel 41: Verderstrekkende bepalingen

Artikel 42: Voorlichting

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Artikel 44: Rapportageverplichting

Artikel 45: Gespecialiseerde organisaties

Artikel 46 – 54: Toetreding, wijzigingen, voorbehouden en opzegging