Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen van dit Verdrag op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen.

Kern

De overheid moet voorlichting geven over kinderrechten aan kinderen en volwassenen.

Toelichting

De overheid moet ervoor zorgen dat informatie over het VN-Kinderrechtenverdrag algemeen bekend is bij kinderen en volwassenen. De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor deze website. Veel Nederlandse kinderen weten niet dat zij eigen rechten hebben, wat kinderrechten precies inhouden en waarom het nodig is om specifieke rechten voor kinderen te hebben. Daarom moeten kinderen en jongeren les krijgen over kinderrechten. Niet alle scholen in Nederland geven les over mensenrechten en kinderrechten. Het Kinderrechtencomité, dat beoordeelt of landen zich aan het VN-Kinderrechtenverdrag houden, heeft Nederland hier al meerdere malen voor op de vingers getikt. Wel zijn er kinderrechtenorganisaties die lessen verzorgen op scholen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook individuele onderwijzers en leerkrachten die aandacht besteden aan het Kinderrechtenverdrag. En natuurlijk kinderen zelf, die er bijvoorbeeld een spreekbeurt over houden in de klas.

Meer informatie