Main content

Verdragstekst
De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die Partij zijn deze maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale samenwerking.

Kern
Staten moeten alles doen wat in hun macht ligt om kinderrechten te verwezenlijken.

Toelichting
De overheid moet alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat kinderrechten waargemaakt worden. Dat betekent onder meer dat er duidelijke plannen moeten zijn voor hoe dat moet gebeuren en natuurlijk dat daar geld voor vrij wordt gemaakt. Ook moeten overheden elkaar steunen: dat kan door inhoudelijke kennis te delen, maar ook door financiële ondersteuning.  Nederland kent programma’s voor ontwikkelingssamenwerking, ook voor het bevorderen en realiseren van kinderrechten in andere landen.

Kijk hier voor een uitleg van General Comment nr. 5 over algemene maatregelen om het Kinderrechtenverdrag te implementeren.

Kijk hier voor een uitleg van General Comment nr. 16 over kinderrechten en het bedrijfsleven en de verantwoordelijkheid van de overheid hierin.

Kijk hier voor een uitleg van General Comment nr. 19 over kinderrechten en overheidsfinanciën.

Meer informatie